10 largest countries of the European Union

sie 27, 2022 | Europe, TOP 10 | 0 komentarzy

10. Bulgaria


Bulgaria grafika

 • area: 110,910 km²
 • population: 6,916,548 (2020)

9. Greece


Greece grafika

 • area: 131,940 km²
 • population: 10,718,565 (2020)

8. Romania


Romania grafika

 • area: 238,391 km²
 • population: 19,186,000 (2021)

7. Italy


Italy grafika

 • area: 301,300 km²
 • population: 59,108,671 (2021)

6. Poland


Poland grafika

 • area: 312,679 km²
 • population: 38,158,000 (2021)

5. Finland


Finland grafika

 • area: 338,145 km²
 • population: 5,541,806 (2021)

4. Germany


Germany grafika

 • area: 357,114 km²
 • population: 83,129,285 (2021)

3. Sweden


Sweden grafika

 • area: 449,964 km²
 • population: 10,409,248 (2021)

2. Spain


Spain grafika

 • area: 504,645 km²
 • population: 47,394,223 (2021)

1. France


France grafika

 • area: 675,417 km²
 • population: 67,486,000 (2021)